Домашни абонати:

НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Оптичен интернет - до 300 Mbps"

цена 20 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите,Прибой,Зеленика,Боровец и Ракитника-цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-300mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -300mbps; Обичайно налична скорост -190mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 100 mbps; Обичайно налична скорост - 60 mbps; Минимална скорост - 18 mbps-download/upload:

НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Оптичен интернет - до 500 Mbps"

цена 30 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-500mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -500mbps; Обичайно налична скорост -350mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 200 mbps; Обичайно налична скорост - 100 mbps; Минимална скорост - 36 mbps-download/upload:

НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 300 Mbps"

+

цена 25 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Високо качество на картината
Брой канали – над 140 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
• пакета предлага до 3 допълнителни приемника към плана, като това се заплаща по 3 лв. с ДДС (за всеки приемник) на месец към такста.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
• Такса монтаж за всеки допълнителен приемник е 30 лв. с ДДС.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-300mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -300mbps; Обичайно налична скорост -190mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 100 mbps; Обичайно налична скорост - 60 mbps; Минимална скорост - 18 mbps-download/upload:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 500 Mbps"

+

цена 35 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Високо качество на картината
Брой канали – над 140 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
• пакета предлага до 3 допълнителни приемника към плана, като това се заплаща по 3 лв. с ДДС (за всеки приемник) на месец към такста.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
• Такса монтаж за всеки допълнителен приемник е 30 лв. с ДДС.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-500mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -500mbps; Обичайно налична скорост -350mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 200 mbps; Обичайно налична скорост - 100 mbps; Минимална скорост - 36 mbps-download/upload:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 300 Mbps"

+

цена 38 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Високо качество на картината
Брой канали – над 160 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
• пакета предлага до 3 допълнителни приемника към плана, като това се заплаща по 3 лв. с ДДС (за всеки приемник) на месец към такста.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
• Такса монтаж за всеки допълнителен приемник е 30 лв. с ДДС.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-300mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -300mbps; Обичайно налична скорост -190mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 100 mbps; Обичайно налична скорост - 60 mbps; Минимална скорост - 18 mbps-download/upload:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НОВ0!!! от 01.01.2024 год.
"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 500 Mbps"

+

цена 45 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор.
Високо качество на картината
Брой канали – над 160 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
• пакета предлага до 3 допълнителни приемника към плана, като това се заплаща по 3 лв. с ДДС (за всеки приемник) на месец към такста.
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
• Такса монтаж за всеки допълнителен приемник е 30 лв. с ДДС.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед.
БЪЛГАРСКА И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ: Максимална скорост-500mbps; Обичайно налична скорост-190mbps;Минимална скорост-60mbps;-download:
БЪЛГАРСКА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост -500mbps; Обичайно налична скорост -350mbps; Минимална скорост - 60 mbps-upload:
МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ СКОРОСТ:Максимална скорост - 200 mbps; Обичайно налична скорост - 100 mbps; Минимална скорост - 36 mbps-download/upload:

"ПАКЕТ-Месец за месец, без обвързване"

Оптичен интернет - до 300 Mbps цена 25 лв. с ДДС

+

"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 300 Mbps" цена 30 лв. с ДДС
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Аспарухово и кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни). Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
При ПАТКЕТ "Месец за месец, без обвързване" абоната заплаща такаса "временно изключване" (неплащане от страна на абоната) за повече от три месеца - 10лв.с ДДС.
При ПАТКЕТ "Месец за месец, без обвързване" абоната си купува оборудването за ползване на услугите.

- телевизионен приемник TH100  HD IPTV = 89.99 лв с ДДС  виж тук

-телевизионен приемник TH200 UHD 4K IPTV = 109.99 лв с ДДС  виж тук

-оптичен Wi-Fi рутер ONU (4Port Gigabit, Dual-Band) = 89.99 лв с ДДС

  -оптичен Wi-Fi 6 рутер ONU (4Port Gigabit,Dual-Band WiFi AX3000 Wi-Fi 6) = 99.99 лв с ДДС

-стандартен Wi-Fi рутер MR60X е оборудван с най-новия стандарт "Wi-Fi 6" (Gigabit, Dual-Band) = 69.99 лв с ДДС виж тук

-стандартен Wi-Fi рутер MR70X е оборудван с най-новия стандарт "Wi-Fi 6" (Gigabit, Dual-Band) = 89.99 лв с ДДС  виж тук

   -безжична система Wi-Fi Mesh Mercusys Halo H50G(3-pack), AC1900, Full Gigabit, Пълно покритие на къщата = 149.99 лв с ДДС  виж тук

  -комплект адаптер Powerline Mercusys MP510 KIT, AV1000 Gigabit, 2 aнтени Wi-Fi = 108 лв с ДДС  виж тук

-Удължител на Wi-Fi обхвата Bridge/Range Extender MERCUSYS MW300RE = 29 лв с ДДС  виж тук


Бизнес абонати:
Ланултра предлага качествена и надеждна услуга с гарантирани параметри и високо ниво на подръжка.
няма ограничение в броя на използваните компютри във вашия офис.
без разделяне на българска и международна скорост.
реален статичен IP адрес.
незабавна реакция при евентуален проблем.

"Бизнес Оптичен интернет - до 300 Mbps"

цена 60 лв. с ДДС и сключване на 24-месечен договор .
 Скорост на интернета  – до 300 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до адрес).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 1:1

Телевизия допълнителен пакет HBO:

HBO HBO HD HBO 2 HBO 2 HD HBO 3 HBO 3 HD

 
Твоите любими сериали и филми те очакват в HBO – качествено забавление без прекъсвания за реклама!
Можете да намерите при нас срещу месечна такса от 5.00 лв. с ДДС със срочен договор от 24 месеца, месечна такса от 8.00 лв. с ДДС със срочен договор от 12 месеца и месечна такса от 12.00 лв. с ДДС безсрочен договор.

Телевизия допълнителен пакет Diema Extra:
Diema Extra пса част от пакета DIEMAXTRA Домът на големия спорт. Атрактивната спортна програма включва най-доброто от българското футболно първенство, Premier League , FA CUP, Carabao Cup и Championship, българските волейболни първенства, най-добрия баскетбол в света от NBA, Формула 1, професионален бокс, WWE и още много първокласно спортно съдържание.
Едни от най-добрите и професионални коментарни студиа допълват пакета и го превръщат в предпочитан избор за всички почитатели на ексклузивното и премиум спортно съдържание, на качествения спорт и динамиката.
Можете да намерите при нас срещу месечна такса от 12.00 лв. с ДДС.

ДРУГИ УСЛУГИ:
Включване на интернет и/или телевизия след временно изключване за повече от три месеца - 10лв.
Такса монтаж от 24 до 48 часа експресна поръчка (за кв.Аспарухово и кв.Галата) - 50лв.
Експресна поръчка за преместване / промяна от 24 до 48 часа на адрес - 50лв.
Преместване/промяна на адрес на интернет и/или цифрова телевизия "ЗА КЪЩА" - 30лв.
Преместване/промяна на адрес на интернет и/или цифрова телевизия "ЗА БЛОК ИЛИ ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ" - 10лв.
Подмяна/удължаване на кабел до 5м. - 20 лв. и до 10 м. - 30лв.
Посещение на адрес и отстраняване на повреда причинена от абоната - 10лв.
Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление от офиса-10лв.
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет - 10лв.
Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство - 10лв.
Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел - 10лв.
Полагане на utp/ftp кабел на клиент 1лв. на метар.
Полагане на utp/ftp кабел по-кабел канали на клиент 1лв. на метар.
 Посочените цени са с включено ДДС
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.11.2022г.