Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

лист-1
лист-2
лист-3


2. СТОЙНОСТИ на параметрите за качеството на предоставяните услуги в мрежата на LANULTRA

лист


Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет.

  • Преглед
  •