Общи условия.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ валидни от 10.11.2014 г.

лист-1
лист-2
лист-3

1.1 Изменение на ОБЩИ УСЛОВИЯ, валидни от 25.05.2018 г.

лист-1


2. СТОЙНОСТИ на параметрите за качеството на предоставяните услуги в мрежата на LANULTRA

лист


3.Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет.

  • Преглед
  • 4. Защита на личните данни

  • Политика за поверителност на личните данни-Преглед
  •