ОБЩИ УСЛОВИЯ:

ОУ за взаимоотношенията с крайни потребители на “Ултра-Тодор Славов” ООД - тук
.Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване:

Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги в мрежата на “Ултра-Тодор Славов” ООД - тукМерки за управление на мрежовия капацитет и трафика:

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет, в съответствие с чл.5(2) от Регламент (ЕС) № 2015/2120.- тукЗащита на личните данни:

Политика за поверителност на личните данни на “Ултра-Тодор Славов” ООД - тук