Топ оферти за интернет и телевизия от Lanultra

Ланултра изгражда оптичен интернет по нова съвременна технология (GPON) (Gigabit Passive Optical Network).В технологията се използват оптични влакна директно до всеки клиент.Технологията PON превъзхожда всички познати досега технологии. Услугата не е податлива на външни електрически смущения, не зависи от междинно електрозахранване, преносната среда гарантира много по-висока стабилност и много по-високи скорости. Голям плюс на оптичните мрежи е, че те са напълно защитени от гръмотевични бури поради характеристиките на самата преносна среда, което гарантира висока стабилност на мрежата .


___________________________________________________

НОВО "Оптичен интернет - до 200 Mbps"

- свързване с Оптичен кабел (PON)
- 1 реален статичен IP адрес
- тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до дома)
- WiFi рутер се представя в рамките на договора

цена 30 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.

*Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.

*Такса монтаж на Оптика м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 200 Mbps и upload до 100 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).


___________________________________________________

"Оптичен интернет - до 100 Mbps"


- свързване с Оптичен кабел (PON)
- 1 реален статичен IP адрес
- WiFi рутер се представя в рамките на договора

цена 20 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв.с ДДС за кв. Аспарухово (Оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (от три до седем работни дни).

*Такса монтаж 30 лв.с ДДС за кв. Галата (Оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (от три до седем работни дни).

*Такса монтаж на Оптика м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 100 Mbps и upload до 50 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).


___________________________________________________

"Lan интернет - до 100 Mbps"


- свързване с LAN кабел
- 1 реален статичен IP адрес
- WiFi рутер се представя в рамките на договора

Цена 20 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв.с ДДС за кв. Аспарухово (Оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (от три до седем работни дни).

*Такса монтаж 30 лв.с ДДС за кв. Галата (Оптика до дома) при наличие на изградена оптика до сграда (от три до седем работни дни).

*Такса монтаж на Оптика м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 100 Mbps и upload до 50 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

___________________________________________________

Пакети Интернет и Телевизия
"Цифрова телевизия - Пакет Минимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps"

-услугата включва 40 канала. Пакетите се отнасят за един телевизионен приемник. (Предоставя се IPTV SetTopBox)
-За всеки допълнетелен такъв се заплащат 3.00 лв. (общо 4 бр. ТВ приемник на домакинство)
-WiFi рутер се представя в рамките на договора.

Цена 20 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен се заплаща по 30 лв. с ДДС на приемник (до три работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата е само FTTH (Оптика до дома)- (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен по 30 лв. на приемник (от три до седем работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*За инсталация на м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 100 Mbps и upload до 50 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

___________________________________________________

"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 100 Mbps"

-услугата включва над 120 канала, от които 26 с HD качество. Пакетите се отнасят за един телевизионен приемник. (Предоставя се IPTV SetTopBox)
-За всеки допълнетелен такъв се заплащат 3.00 лв. (общо 4 бр. ТВ приемник на домакинство)
-WiFi рутер се представя в рамките на договора.

Цена 25 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен се заплаща по 30 лв. с ДДС на приемник (до три работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата е само FTTH (Оптика до дома)- (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен по 30 лв. на приемник (от три до седем работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*За инсталация на м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 100 Mbps и upload до 50 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

___________________________________________________

"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps" >

-услугата включва над 120 канала, от които 26 с HD качество Пакетит се отнасят за един телевизионен приемник. (Предоставя се IPTV SetTopBox)

-За всеки допълнетелен такъв се заплащат 3.00 лв. (общо 4 бр. ТВ приемник на домакинство)
-WiFi рутер се представя в рамките на договора.

Цена 30 лв. с ДДС при сключване на 12-месечен договор

*Такса монтаж 10 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен се заплаща по 30 лв. с ДДС на приемник (до три работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата е само FTTH (Оптика до дома)- (включва един брой тв приемник) за всеки допълнителен по 30 лв. на приемник (от три до седем работни дни) при наличие на изградена ТВ мрежа.
*За инсталация на м. Прибой м. Зеленика м.Вилите цена и срок след оглед на място.

1.Максималните (рекламирани) достижими скорости са на download до 100 Mbps и upload до 50 Mbps. Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
2.Ползването на IPTV услуга и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващидруга минимална скорост на интернет достъп. IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 9 Mbps за всеки активен HD приемник.
3.При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Лан Ултра не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Лан Ултра обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).


___________________________________________________

Гледаите "Пакет Diema Extra"


Diema Extra предлага на спортните фенове най-богатото и разнообразно спортно съдържание в HD качество и общо три спортни HD канала – Diema Sport, Diema Sport 2 и Trace Sports Stars. Най-доброто от „А” група на българското първенство, най-оспорваните дербита от Висшата лига, включително и съботния мач от 17:00 часа, възловите срещи от турнира за Купата на Футболната Асоциация и Купата на Лигата на Англия, Европейските квалификации за УЕФА ЕВРО 2016 и за Световната Купа на ФИФА 2018, мачове от Лига 1 и Купата на Лигата на Франция допълват Diema Extra с много качествен футбол. Пакетът Diema Extra можете да намерите при нас срещу месечна такса от 6.99 лв с ДДС.


___________________________________________________

ДРУГИ УСЛУГИ:


Включване на кабелен интернет след временно изключване за повече от два месеца 5 лв.
Включване на кабелен интернет и телевизия след временно изключване за повече от два месеца 10 лв.
Преместване/промяна на адрес на кабелен интернет и цифрова ТВ Аспарухово-10 лв. Галата-30 лв.
Подмяна/удължаване на кабел до 5м. - 5 лв.
Подмяна/удължаване на кабел до 10 м. - 10 лв.
Отстраняване на повреда причинена от абоната - 10 лв.
Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление - 5 лв.
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет - 5 лв.
Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство - 10 лв.
Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел - 10 лв.
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.09.2018г. Всички цени са с ДДС .