Домашни абонати:

"Оптичен интернет - до 100 Mbps"

 Скорост на интернета  – до 100 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до дома).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 20 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.

"Оптичен интернет - до 200 Mbps"

 Скорост на интернета  – до 200 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до дома).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 30 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.

НОВО!!! "Оптичен интернет - до 300 Mbps"

 Скорост на интернета  – до 300 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до дома).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 38 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
 

"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 100 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 100 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 25 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 200 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 100 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 35 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 300 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 100 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 43 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 140 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 38 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 200 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 140 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 45 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НОВО!!!"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 300 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – над 140 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 53 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.

"Цифрова телевизия - Пакет Минимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps"

+

Високо качество на картината
Брой канали – 52 цифрови СВАЛИ ПРОГРАМНА СХЕМА
Превърташ, паузираш и гледаш предавания до 3 дни назад
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
цена 22 лв. с ДДС и сключване на 12-месечен договор .
Такса монтаж 20 лв. с ДДС за кв. Аспарухово (за един телевизор, от три до пет работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни) при наличие на покритие на оптичен мрежа.
Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 3:1
Обичайните скорости на услугата са 70% от посочените максимални скорости. Минималната скорост е 18 Mbps за download и 9 Mbps за upload.

"ПАКЕТ-Месец за месец, без обвързване"

Оптичен интернет - до 100 Mbps цена 25 лв. с ДДС
Оптичен интернет - до 200 Mbps цена 35 лв. с ДДС
Оптичен интернет - до 300 Mbps цена 48 лв. с ДДС

+

"Цифрова телевизия - Пакет Минимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps" цена 27 лв. с ДДС
"Цифрова телевизия - Пакет Стандарт:" и Оптичен интернет до 100 Mbps" цена 30 лв. с ДДС
"Цифрова телевизия - Пакет Оптимал:" и Оптичен интернет до 100 Mbps" цена 38 лв. с ДДС
Такса монтаж 30 лв. с ДДС за кв. Аспарухово и кв. Галата (за един телевизор, от три до седем работни дни). Такса монтаж за м. Вилите, Прибой, Зеленика, Боровец и Ракитника - цена и срок след оглед на място.
При ПАТКЕТ "Месец за месец, без обвързване" абоната си купува оборудването за ползване на услугите.

- телевизионен приемник          HD IPTV = 89.99 лв с ДДС

-телевизионен приемник UHD 4K IPTV = 109.99 лв с ДДС

- оптичен WiFi рутер ONU (Gigabit, Dual-Band) = 59.99 лв с ДДС

- стандартен WiFi рутер (Gigabit, Dual-Band) = 59.99 лв с ДДС


Бизнес абонати:
Ланултра предлага качествена и надеждна услуга с гарантирани параметри и високо ниво на подръжка.
няма ограничение в броя на използваните компютри във вашия офис.
без разделяне на българска и международна скорост.
реален статичен IP адрес.
незабавна реакция при евентуален проблем.

"Бизнес Оптичен интернет - до 100 Mbps"

цена 40 лв. с ДДС и сключване на 24-месечен договор .
 Скорост на интернета  – до 100 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до адрес).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 1:1

"Бизнес Оптичен интернет - до 200 Mbps"

цена 50 лв. с ДДС и сключване на 24-месечен договор .
 Скорост на интернета  – до 200 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до адрес).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 1:1
 
"Бизнес Оптичен интернет - до 300 Mbps"

цена 60 лв. с ДДС и сключване на 24-месечен договор .
 Скорост на интернета  – до 200 Mbps, максимално достижима скорост
Месечен трафик – неограничен
Предоставя се 1 брой постоянен, реален IP адрес.
Тази тарифа се предлага само на абонати със свързвана (Оптика до адрес).
WiFi рутер се представя в рамките на договора.
Съотношение български към международен е 1:1
Съотношението за скорост на download към upload e 1:1

Телевизия допълнителен пакет HBO:

HBO HBO HD HBO 2 HBO 2 HD HBO 3 HBO 3 HD

 
Твоите любими сериали и филми те очакват в HBO – качествено забавление без прекъсвания за реклама!
Можете да намерите при нас срещу месечна такса от 5.00 лв. с ДДС със срочен договор от 24 месеца, месечна такса от 8.00 лв. с ДДС със срочен договор от 12 месеца и месечна такса от 12.00 лв. с ДДС безсрочен договор.

Телевизия допълнителен пакет Diema Extra:
Diema Extra пса част от пакета DIEMAXTRA Домът на големия спорт. Атрактивната спортна програма включва най-доброто от българското футболно първенство, Premier League , FA CUP, Carabao Cup и Championship, българските волейболни първенства, най-добрия баскетбол в света от NBA, Формула 1, професионален бокс, WWE и още много първокласно спортно съдържание.
Едни от най-добрите и професионални коментарни студиа допълват пакета и го превръщат в предпочитан избор за всички почитатели на ексклузивното и премиум спортно съдържание, на качествения спорт и динамиката.
Можете да намерите при нас срещу месечна такса от 12.00 лв. с ДДС.

ДРУГИ УСЛУГИ:
Включване на кабелен интернет и телевизия след временно изключване за повече от три месеца 20 лв. с ДДС
Такса монтаж от 24 до 48 часа експресна поръчка (за кв.Аспарухово и кв.Галата) 50 лв. с ДДС
Експресна поръчка за преместване / промяна от 24 до 48 часа на адрес 50 лв. с ДДС
Преместване/промяна на адрес на кабелен интернет и цифрова телевизия 30 лв. с ДДС
Подмяна/удължаване на кабел до 5м. - 20 лв. и до 10 м. - 30 лв. с ДДС
Отстраняване на повреда причинена от абоната - 10 лв. с ДДС
Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление от офиса-10 лв. с ДДС
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет - 10 лв. с ДДС
Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство - 10 лв. с ДДС
Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел - 10 лв. с ДДС
Полагане на utp/ftp кабел по-кабел канали на клиент 1 лв. на метар с ДДС
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.11.2022г.